Chưa Ti S

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trung đội c̣n chừng ba chục mạng

đến phiên đóng chốt kích giặc đêm

chận cái yết hầu đường lương thực

vài lần bị nhổ vẫn tênh hênh

 

điểm kích, lệnh trên nằm cố định

sát lề quốc lộ 1 hẩm hiu

cái hầm bao cát trơ nổi

giữa ruột chiến hào cạn tiêu điều

 

ngán ngẩm, để đây ba tay súng

c̣n mang nằm rải xóm mồ côi

mờ mờ sao thắp trời câm lặng

tuyệt nhiên không lửa ma trơi

 

chập chờn môi mắt em làm nũng

bỗng tiếng AK vỗ tỉnh người

sau phút điện đàm về núi Dẹp

pháo binh chờ sẵn chụp liên hồi

 

sáng ra máu vấy trên đường đất

không xác giặc nào c̣n nằm phơi

ngỡ ngàng hầm cát thành b́nh địa

tưởng ba thằng con thí mạng cùi

 

ngờ đâu ba đứa thông minh quá

bỏ ra nằm kích ngoài xa

sau khi để ngọn đèn pin thức

he chập chờn như bóng ma

 

không hiểu sao ta lại được

lời khen ngẩu hứng của đại bàng

nếu ta nằm đúng theo quân lệnh

đă thuyên chuyển lên tận niết bàn

 

may rủi hên xui hay số mạng

nghĩ đi nghĩ lại c̣n bàng hoàng

xưa từng móc thịt vào bẫy chuột

nay thoát chết nhờ chợt nhát gan

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)