Ca N

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lính lục soát nắm đầu ra ba trự

tổ tam tam chuyên bắn sẻ lâu nay ?

ta ngồi ngó vẩn vơ buồn tư lự

nên làm chi với ba cục nợ này ?

 

súng không có, nhưng đeo dây nịt đạn

cái quần đùi cột lỏng tuột quá lưng

đầu cúi thấp mắt dán lên chân đất

th́ ra đây cũng sẽ những anh hùng !

 

không biết mỗi lần sau khi nhắm bắn

thấy người ngă nhào ḷng khoái ra sao

chắc hôm đó được ăn cơm khỏi độn

hộ lư có cho khô ướt xào ?

 

tấm giấy khen đến khi nào mới có

mấy mạng người để đủ được tuyên dương

gắng phấn đấu chờ ngày thành liệt sĩ

giấc mộng kê có vững bốn chân giường ?

 

ta quan sát hơi sỗ sàng cố ư

nhận không ra vẻ thù nghịch dă man

những bàn tay vốn ăn liền với đất

bởi v́ đâu có phút chốc bạo tàn ?

 

lỗi chẳng phải từ nhánh cây bờ đá

đỡ đầu ruồi vững chắc thả đạn đi

cái c̣ súng nhẹ cân hơn cán cuốc

sức nặng mạng người khó động vô tri

 

đă hết dại báo thẩm quyền rước khổ

phải dẫn theo, của nợ quá ư phiền

không coi nhẹ những tay nghề du kích

nhưng chuyển mục tiêu, sẽ thả cho yên

 

quyết định xong, nghe trong ḷng thanh thản

gió bên tai cũng loáng thoáng tiếng cười

nh́n của nợ đang lừ đừ diễn kịch

ngậm nghe ra ranh giới giữa hận thù

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)