Càn Theo Lt Rút

Luân Hoán

                  nhớ cố chuẩn úy Trần Mỹ Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lụt rút, bùn già, non

tràn lan mặt cỏ đất

thường lệnh rời đồn

hành quân rất lật đật

 

không mang theo lương khô

nghĩa chơi ngắn hạn

sáng đánh tối mai về

nhiều khi không tốn đạn

 

nhưng lần này sang sông

vào Xuân Phổ gặp chuyện

tuy nhẹ như sợi lông

đủ làm ta chết lịm

 

chuyện xảy gần cuối ngày

vào lúc trời chạng vạng

bị lọt vào ṿng vây

bốn bên mờ khói đạn

 

ta lănh một vết thương

gốc sắn đâm sát mắt

quả chưa thể đo lường

rủi may trong chiến trận

 

vết tích trận đầu đời

ta mất một thằng bạn

được chút ít lời

bồi thêm tính bạo dạn

 

Xuân Phổ nằm sát hông

mênh mông ḍng Trà Khúc

triền miên đă nhiều năm

phơi thân hứng đại bác

 

địa danh này ta thăm

nhiều lần không nhớ hết

đất không thủ dao găm

thường chờn vờn thần chết

 

chủ yếu du kích thôi

ưa chơi tṛ bắn tiả

nhiều lúc cần phải ngồi

lo lo muốn bí iả

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Vũ Khí)