Bi Cnh

Luân Hoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thật dối ra sao không biết chắc

ḷng nghe nhoi nhói nỗi buồn thương

một vuông ván treo sát phên nứa

bài vị núp sau một bát hương

 

mẹ ngó lên dụi đôi mắt

bàn tay không ẩm giọt lệ nào

nước mắt đă khô hay giả bộ

ḷng tôi sao lạ chợt nao nao

 

trong t́nh cảnh nào đều cũng tội

tre khóc măng hay giả làm ma

hắt hiu một bóng mẹ cam chịu

trụ đất ông cha giữ nếp nhà

 

sống đâu rào đó hay tưởng

dân nghèo miệng thoát đi đâu

giữa hai lằn đạn không hề dễ

biết bám về đâu trốn khổ đau

 

tôi xót xa buồn từ khuôn mặt

mẹ già phúc hậu của Việt Nam

nếp nhăn năm tháng hằn tủi nhục

làm khuất mờ đi màu da vàng

 

muốn gởi không gian một chút khói

không đèn hương chỉ nhện giăng

thổi bay mờ bụi thời gian đóng

lẵng lặng quay chân ḷng băn khoăn

 

Luân Hoán

(Ngao Du Cùng Khí)