Nm Nghing Bn Sui

Lun Hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dừng qun bn dng suối thơ

my ửng mặt nước trải tờ giấy hoa

đất trời xm xt bn ta

thnh một nhất thể rừng gi uy nghim

 

thảnh thơi gi nhớ nhung tm

cnh xanh l nỏn triền min tm tnh

bnh an tảng đ nghing mnh

vững như bn thạch cung nghinh ta nằm

 

khng trung cao rộng mnh mng

lng ta thoắt đ bềnh bồng ln my

vội giấu khẩu sng cầm tay

vốc ln ngụm nước mặt my sng trưng

 

ng su vo ci v cng

bng ta đang cng hương rừng ngao du

 

Lun Hon

(Ngao Du Cng Kh)