Nhà văn, Nhà biên khảo Nguyễn Văn Xuân qua đời.

 

Một cây bút nổi tiếng của Quảng Nam, nói riêng, của Việt Nam, nói chung,  vừa qua đời vào ngày 04 tháng 7 năm 2007 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 88 năm. Ông là tác giả những những tác phẩm Băo Rừng, Khi Những Lưu Dân Trở Lại, Phong Trào Duy Tân, Kỳ Nữ Họ Tống...được ấn hành, phổ biến rộng răi dưới tên thật Nguyễn Văn Xuân. Bạn văn có thể t́m đọc nhiều bài viết về tác giả này trên rất nhiều trang điện báo, nhân chuyến đi không trở lại của ông.