Giới thiệu sách:

 

Rt xung tui thơ, tôi

truyện ngắn

Trn Yên Ḥa

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ vừa cho phát hành tập truyện

"Rớt Xuống Tuổi Thơ, Tôi"

của Trần Yên Ḥa.

 

Sách dày 300 trang, h́nh b́a màu, in trên giấy láng, đẹp.

Gồm 25 truyện viết về tuổi thơ.

phần Phụ Lục với các bài phỏng vấn hay viết về Trần Yên Ḥa

của các tác giả:

Phạm Phú Minh (Phạm Xuân Đài),

Lương Thư Trung,

Khánh Quân (Luân Hoán),

Bích Huyền (đài VOA),

Mặc Lâm (đài RFA),

Nguyên Huy (báo Người Việt),

Hải,

Trần Thế Phong.
Xin giới thiệu cùng quư độc giả xa gần.

 

@

 

Độc giả muốn sách, xin liên lạc:

 

Email:

tran_hao47@yahoo.com

ĐT: (714) 360 - 7356

 

Hay địa chỉ:

 

Trần Yên Ḥa

9155 Pacific Ave # 246

Anaheim, CA 92804, USA