Nhà xuất bản

NHÂN ẢNH

sẽ phát hành trong mùa hè 2007 các tác phẩm:

 

T́nh Ở Đài Bắc

truyện dài của Hoàng Chính

 

Thư T́nh Viết Muộn

truyện ngắn của Hoàng Chính

 

Một Quăng Xuân Th́

truyện ngắn Ấu Tím

 

T́nh Khúc

TRƯỜNG SA

 

 

 

 

tuyển tập T̀NH KHÚC PHẠM MẠNH CƯƠNG