Phan Vũ Khanh V Hoa H Nội

 

TỰ DO Gallery

tại số 53 Hồ Tng Mậu Quận 1 Si Gn

sẽ khai mạc cuộc triển lm tranh của

họaPhan Vũ Khanh, sinh năm 1959 tại H Nội (gốc Bnh Định)

vo lc 5 giơ chiều ngy 16-3-2007.

Cuộc triển lm sẽ mở cửa 7 ngy/ tuần,

từ 9 giờ sng đến 7 giờ chiều v ko di từ

16-3-2007 đến 28-3-2007.

Kinh mời qu bạn thch hội họa đến tham dự.