Phan Xuân Sinh ra mắt thi phẩm mới

 

Uyên Hà và thân hữu của nhà thơ Phan Xuân Sinh tại Đà Nẵng sẽ tổ chức một buổi ra mắt thi phẩm KHI T̀NH ĐANG RU ĐỜI của Phan Xuân Sinh, do Nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM ấn hành, tại THẠCH TRÚC VIÊN, Quán Cafe của Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, vào lúc 14:30 ngày 20-2-2008.

 Xin trân trọng thông báo với quư anh chị. 

Đây cũng là một lời mời gởi đến những anh chị ở trong nước để nếu có điều kiện, xin đến tham dự và nhân dịp này gặp nhà thơ Phan Xuân Sinh cùng nhóm bằng hữu.  Chúng tôi sẽ thu xếp chỗ ăn, ở tại Đà Nẵng.

 Chân t́nh,

Uyên Hà - Hạ Đ́nh Thao -Phạm Ngọc Lư ...