Trung Tâm Văn Hóa Giáo Dục Hồng Đức

(Centre Culture Vietnamien HONGDUC)

 

 

 

 

Trung tâm Văn Hoá Giáo Dục Hồng Đức tại thành phố Montréal Canada vừa cho khai trương thư viện Hồng Đức tại số

5789 – 5791 đường d’Iberville Montréal Québec H2G 2B8

vào lúc 13giờ 30 ngày thứ Bảy 17-10-2009 vừa qua.

 

Thư viện sẽ mở cửa từ 11 giờ đến 16 giờ

trong các ngày:

Thư , Thứ Năm, Thứ Sáu Thứ Bảy

điện thoại liên lạc: 514.374.6888.

 

- “Thư viện Hồng Đức cung cấp cho các độc giả một bộ sách tiếng Việt

bao gồm các chủ đề thể loại (tài liệu biên khảo, tiểu thuyết...)

- Thư viện dự trù phát triển bộ sách đặc biệt viết về Việt Nam bằng Pháp ngữ

Anh ngữ để phục vụ độc giả người Việt không am tường tiếng Việt

người ngoại quốc muốn biết về Việt Nam.

- Trong giai đoạn đầu, độc giả thể đọc sách tại thư viện hoặc mượn sách về nhà miễn phí.

- Với thẻ độc giả, bạn đọc thể mượn tối đa mỗi lần 5 tác phẩm, trong thời gian

3 (ba) tuần.”

 

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: BS Lại Thế Hưng

Phó củ tịch: BS Đặng Phú Ân

Tổng thư : Nguyễn Thị Thu Hương

Thủ quỷ: DS Nguyễn Đắc Cường

Thành viên: Ô. Đào Thiện Khiêm, Ô. Lâm Văm , Thị Diễm. GS Hoàng Chiều Nhân, Ô. Nguyễn Văn Ngân.