Nhà thơ Phan Xuân Sinh ra mắt sách

 

 

 

Nhà thơ Phan Xuân Sinh vừa cho phát hành tập truyện, :

SỐNG VỚI THỜI DĨ VĂNG

sách do nhà xuất bản Văn Mới tại Hoa Kỳ ấn hành năm 2009.

 

Vào lúc 2 PM thứ Bảy ngày 21-11-2009 đến đây, tác phẩm mới

này sẽ được giới thiệu rộng răi đến bạn đọc tại:

 CANVAS   CAFÉ  BISTO

10925 Beechnut St #A-104

Houston, TX 77072

 

Kính mời giới yêu văn học đến thăm dự.

 

Buổi ra mắt sách được tổ chức bởi:

Hội Quảng Nam Đà Nẵng – Houston

Hội Quảng Nam Đà Nẵng -  Dallas

Nhóm thân hữu Houston, Dallas

Tạp Chí Văn Hóa Việt Nam

nhiều văn hữu của nhà thơ.