Sách Mới năm 2009

tại Montréal

 

 

    

 

Mặc sinh hoạt văn học tại thành phố Montréal không được nhộn nhịp như những năm trước đây, nhưng một số tác giả quen thuộc vẫn tác phẩm để gởi đến bạn đọc:

 

Nhà thơ Lưu Nguyễn với thi phẩm TRÁI TIM NGƯỜI BIẾT YÊU,

b́a Đinh Cường, phụ bản Thái Tuấn, Đ́nh, Đinh Cường thơ phổ nhạc từ nhạc Vĩnh Điện, đă được nhà xuất bản Nắng Mới ấn hành

trong mùa nắng ấm vừa qua.

Sách do nhà báo Ngọc Hiến chăm sóc, in ấn rất mỹ thuật. 135 trang/ Can$ 15.00

Đây thi phẩm thứ 3 của nhà thơ gốc Quảng Nam, hiện định tại Montréal, nhiều năm sinh hoạt báo chí cho cộng đồng Việt Nam tại Montréal.

 

Bạn yêu thơ thể liên lạc về địa chỉ:

 

Lưu Nguyễn

2154 Armel La Salle, QC, H8N 1L2 Canada

điện thoại: 514-931-7995

 

Theo định kỳ từ nhiều năm nay, nhà văn Song Thao, một cây bút viết Phiếm, được nhiều bạn đọc khắp thế giới đánh giá hạng nhất hiện nay, đă vừa cho ấn hành tập Phiếm thứ 7, trong bộ Phiếm chưa ngày hẹn ngưng bút của ông.

Phiếm 7 dày 400 trang, mẫu b́a tranh của họa Đinh Cường. Nhân Ảnh xuất bản. In bởi một nhà in tại Đài Loan, rất mỹ thuật. Giá bán:

CAN $ 25.00 hoặc US $ 25.00 (gồm cước phí bưu điện).

Bạn đọc muốn trọn bộ, xin gởi chi phiếu hoặc money order: 160.00 Gia Kim, hoặc 155.00 Mỹ kim, (ghi tên ông Tạ Trung Sơn) về Địa chỉ :

 

7805 Claire Fauteux # 1

Montréal P.Q H1K 5B6

điện thoại: 514-5338

email: tatrungson@hotmail.com