Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh Sắp phát hành:

          Nhà xuất bản NHÂN ẢNH tại Toronto Canada sẽ phát hành vào tháng 9-2006 hai tác phẩm:

PHIẾM 3 của Song Thao và cuốn hồi kư rời thứ hai của Luân Hoán, có tên DỰA HƠI BÈ BẠN 1.

Được biết PHIẾM 3 của nhà văn Song Thao gồm 40 chuyện phiếm dày 440 trang. Giá bán 22 Mỹ Kim, 25 Gia kim, và 30 Mỹ kim ngoài châu Mỹ (bao luôn cưới phí).

          Liên lạc: Tạ Trung Sơn , 7805 Claire Fauteaux # 1 Montreal PQ  H1K5B6

                          Đt: 514-354.5338  email: tatrungson@hotmail.com

 

DỰA HƠI BÈ BẠN 1 của Luân Hoán, ghi lại kỷ niệm với 22 khuôn mặt sinh hoạt văn học nghệ thuật cùng thời của tác giả. Sách dày 400 trang, giá 15 Mỹ kim.

M ục L ục:

Dựa Hơi Bè Bạn

Gặp Nguyễn Nho Sa Mạc từ Nguyễn Thị Liên Phượng

Vũ Hữu Định Sáng từ Phố núi

Phan Nhự Thức Đốt Tuổi t́m vui

Đynh Hoàng Sa bỏ Vung Trú Ẩn Hoang Đường

Nguyễn Đông Ngạc ngọn pipe chợt tắt trên môi

Nghiêu Đề cỡi ngựa về Vùng Thanh Thoát

Vương Thanh măi măi một Khu Rừng Mùa Xuân

Song Thao, người bạn biết sớm gặp muộn

Phạm Thế Mỹ nhạc vẫn ngấm trong ḷng quê hương

Hà Nguyên Thạch c̣n ngại hồn bay

Thành Tôn Thắp T́nh đi Thuyết Giáo

Phan Ni Tấn ND câu thơ về Khiếm với Lân

Chu Vương Miện thơ với cuộc chơi l.q giữa chợ.

Thái Tú Hạp trăm năm một dạ yêu đàn

Lê Hân, một người thơ cô đơn giàu hạnh phúc

Phụ bản Nguyên Khai

Lưu Nguyễn và cơi thiên thai giữa đời

Đinh Cường mộng du những nhan sắc

Trang Châu, người mang nhiều thứ sĩ

Lê Vĩnh Thọ và bài ai điếu cho người c̣ng sống

Vơ Kỳ Điền, Kẻ Đưa Đường đăng trí

Bạn chơi một thời

Song Vinh, người dựng Web Vuông Chiếu

Hồ Đ́nh Nghiêm nhị sĩ nội thành

 

         Liên Lạc với nhà xuất bản: Ông Lê Hân 3359 Scotch Pine Gate Mississauga Ontario L5N 7M9 Canada, đt: 905-785.8389 email:  han.le3359@gmail.com hoặc leH@aecl.ca