Nh thơ Lưu Nguyễn cưới vợ cho trưởng nam

Đương kim ph chủ tịch Văn Bt Việt Nam, trung tm Quebc, nh thơ Lưu Nguyễn đ cng b Nguyễn Thị Thanh Hoa đ lm lễ thnh hn cho trưởng nam Nguyễn Thế Nghĩa v c Bnh Thanh Nh tại Montral Canada . Cuộc sống chung của Nghĩa, Nh bắt đầu từ ngy 05 thng 8 năm 2006. Xin nng ly chia vui v chc hạnh phc.