Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Tại Toronto

         Một buổi phát hành sách cùng tŕnh diễn nhạc thính pḥng sẽ được tổ chứ tại thính đường Noel Ryan số  301 đường Burnhamthorpe, Mississauga Ontario Canada vào lúc 1giờ chiều đến 5giờ chiều ngày Chủ nhật, 07 tháng 5 năm 2006.

          Các tác giả phát hành sách đến từ thành phố Montréal có:

          Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn với thi phẩm: Lục Bát

          Nhà văn Song Thao với tác phẩm: Phiếm 2

          Nhà thơ Luân Hoán với tập hồi kư rời: Quá Khứ Trước Mặt

          Và Lê Bảo Hoàng với tác phẩm tái bản: Tác Giả Việt Nam.

          Nhạc sĩ t́nh ca Từ công Phụng đến từ Hoa Kỳ sẽ cùng những ca sĩ tại địa phương tŕnh bày những ca khúc trữ t́nh của ông dưới sự tŕnh tấu của các nhạc sĩ Nguyễn Thế An, Nguyễn Phúc Thế Khải và Phạm Xuân Khôi. Điều khiển chương tŕnh bởi Bích Nga và nhà thơ Bắc Phong.

          Sinh hoạt được tổ chức dưới sự bảo trợ của một nhóm thân hữu tại Toronto.