Nhà Thơ Thành Tôn đưa con về nhà chồng

          Nhà thơ Thành Tôn hiện định cư tại quận Cam California, sẽ  tổ chức lễ Vu qui cho thứ nữ Lê Phan Kim Thu, về sống chung với cậu Cao Thanh Hùng vào ngày 20 tháng 5 năm 2006. Lễ tiệc  được thực hiện tại nhà hàng Furiwa Seafood, ở Garden Grove CA. Thân mừng anh chị Thành Tôn. Chúc đôi vợ chồng trẻ một đời giàu hạnh phúc.