Nhà Xuất Bản Sóng Văn ấn hành tác phẩm mới

Nhà xuất bản Sóng Văn cơ sở tại Hoa Kỳ, địa chỉ: P.O.Box 832464

Miami FL 33283 USA  email: songvan@msn.com

vừa cho ấn hành tác phẩm TÁC GIẢ VIỆT NAM (VIETNAMESE AUTHORS), một sưu tập của Lê Bảo Hoàng. về tiểu sử và tác phẩm của những người sáng tác Việt Nam, không phân biệt chính thể đă phục vụ, chỗ cư ngụ hiện tại của tác giả.

Những người được giới thiệu có tác phẩm phổ biến trong khoảng thời gian từ 1905 đến 2005.

B́a do họa sĩ Rừng tŕnh bày. Sách dày 770 trang. Giá bán 25 Mỹ kim.

Có thể liên lạc với:

Leba_hoang@yahoo.com

 

 

 

hoặc t́m mua sách tại các địa chỉ:

California, USA:

·         nhà sách Tự Lực
14318 Brookhurst St Garden Grove
CA 92843
tel: 714- 893.3458

Houston, USA

·         nhà sách Thiên Nga
2929 A Milam St
Houston TX 77006
tel: 713-520.8013

·         nhà sách Trường Giang
8200 Wilcrest Ste. 5
Houston TX 77072
tel: 281-568.6400

·         Nguyên Thảo:
nthao00@yahoo.com

Montréal, Canada:

·         nhà sách Trung Việt
6520 Darlington Montréal
PQ H3S 2G3 Canada
tel: 514-341.1740

·         Saigon Video

 Toronto, Canada:

·         nhà sách Việt Nam