Nhà Thơ Hoàng Anh Tuấn Yêu Em Hà Nội Và…

        Nhà thơ t́nh thành danh từ thập niên 60 tại Sài g̣n, hiện định cư tại Hoa Kỳ, sẽ tŕnh làng thi phẩm đầu tay của ông: Yêu En Hà Nội Và Những Bài Thơ Khác vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 12 năm 2004, tại pḥng sinh hoạt nhật báo Người Việt trên đường Moran,  Westminter California. Buổi sinh hoạt do tạp chí Văn và nhật báo Người Việt bảo trợ. Dẫn dắt chương tŕnh bởi Ông Nguyễn Đ́nh Cường. Nhận xét, giới thiệu tác phẩm do kư giả Bùi Bảo Trúc đảm nhiệm.

 

          Có thể liên lạc với tác giả qua ái nữ của ông, nhà văn Thu Thuyền, email:

          thuthuyen@yahoo.com