Họp Mặt Ra Mắt Sách tại Boston Hoa Kỳ

          Các tác giả Thu Thuyền, Đức Phổ, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Trần Trung Đạo sẽ gặp nhau và bạn đọc tại Boston trong một buổi sinh hoạt Văn học Nghệ thuật được tổ chức lúc 1 giờ chiều ngày chủ nhật, 15 tháng 8 năm 2004 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Massachsetts số 42, Charles Street Dorchester MA 02122.

          Các tác phác sẽ được tŕnh làng:

          Bơi Trên Ḍng Nước Ngược tự truyện của Phan Xuân Sinh

          Mẹ Và Quốc Hội đoản văn của Trần Trung Đạo

          Những Nhánh Sông Mất Biển, truyện ngắn của Thu Thuyền

          Mùa T́nh Xin Kịp Gặp, thơ của Đức Phổ.

Trong buổi sinh hoạt có phần điểm tâm.