Nhà thơ Song Vinh và sân chơi mới

          Nhà thơ Song Vinh, tên thật Ngô Gia Thành. Ông là người xây dựng trang Vuông Chiếu của Luân Hoán. Hiện nay, ông vẫn giữ phần kỹ thuật cho trang này. Trước đây ông từng dựng cho ḿnh một cơi chơi riêng dưới tên Lăng Du. Từ đầu năm 2004, Song Vinh đă hoàn toàn đổi mới phần đất sinh hoạt của ḿnh. Tên gọi cũng được thay thành Songvinh Journal

Ch́a khóa để vào thăm giang sơn của ông như sau:

http://www.songvinh.blogspot.com

          Với sân chơi mới này, bạn đọc sẽ bắt gặp những sáng tác thơ văn của ông được cập nhật đều đặn. Những sáng tác cũ cũng rất dễ t́m đọc dưới các tiểu mục: Ở Đây, Ở Kho… Ngoài ra, những trang của bạn văn khác  cũng được dẫn đến một cách nhanh qua tiểu mục Ở Đó, Ở Bên Kia…

          Điểm đặc biệt, Songvinh Journal, rất giản dị, gần như không có h́nh ảnh nào được tŕnh bày. Song Vinh cho biết lư do: “dành cho bạn đọc, không phải mất nhiều thời gian chờ đợi khi mở bài đọc”. Mời bạn đọc ghé thăm.