Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn qua đời

Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 07 tháng 5năm 1932 tại Hà Nội. Vào Nam năm 1954. Du học ngành điện ảnh tại Pháp năm 1956. Quản đốc đài Phát thanh Đà Lạt (VNCH) từ 1958 đến 1970. Khởi viết từ 1950. Đă cộng tác với Sáng Tạo, Hiện Đại. Thư kư ṭa soạn nhật báo Tiền Tuyến; phóng viên của các nhật báo Đồng Nai, Tiếng Dân, Sống…Tù nhân trong các trại cải tạo sau 1975. Đến Hoa Kỳ năm 1981.

Qua đời ngày 01 tháng 9 năm 2006 tại San José Hoa Kỳ.

Ông là tác giả thi phẩm Yêu Em Hà Nội Và Nhũng Bài Thơ Khác, cùng vài tiểu thuyết đă được chính ông đạo diễn, dựng thành phim như Xa Lộ Không Đèn (trước 1975). Ông cũng là thân phụ của nhà văn nữ Thu Thuyền.