Nhà xuất bản Nhân Ảnh
thay địa chỉ và sách mới

Do thay đổi chỗ cư trú, nhà xuất bản Nhân Ảnh tại Toronto Canada đã chuyển sang San Jose Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo địa chỉ sau khi ổn định. Tạm thời xin liên lạc với người chủ trương qua email:
han.le3359@gmail.com

Nhà xuất bản Nhân Ảnh cũng vừa cho ấn hành một tác phẩm Phiếm mới của nhà văn Song Thao và cho tái bản mấy cuốn Phiếm 1, 2, 3...của nhà văn này. Những bạn thích tìm hiểu cuộc sống quanh mình, và biết thêm nhiều điều cần thiết, vui, buồn có thể tìm mua thẳng bằng đường bưu điện, qua chính tác giả, địa chỉ:

Tạ Trung Sơn
7805 Claire Fauteux # 1
Montréal P. Québec H1K 5B6 Canada
điện thoại: 514-5338