Họa Rừng

(Nguyễn Tuấn Khanh)

 

 

 

by tranh tại Tự Do Si Gn

 

 

 

 

 

Phng tranh với chủ đề Cảm Tạ Người Nữ

của họa Rừng (Nguyễn Tuấn Khanh)

sẽ được khai mạc

vo lc 10 giờ (giờ VN) ngy thứ 23-9-2009

tại phng tranh Tự Do,

số 53 đường Hồ Tng Mậu, quận 1 Si Gn.

Mở cửa từ 23-9-2009 đến 05-10-2009

knh mời giới thưởng ngoạn nghệ thuật tham dự.