Tin Trin Lăm

 

Cuộc triển lăm nghệ thuật đa phong cách, mang tên Bốn Người Bạn, gồm tranh tượng của 4 họa , điêu khắc gia:

Đinh Cường (sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một),

Thân Trọng Minh (sinh năm 1943 tại Huế).

Hoàng Trọng Bân (sinh năm 1942 tại Đà Nẵng),

Phạm Văn Hạng (sinh năm 1942 tại Đà Nẵng),

đă được mở cửa tại:

 

Khách sạn Hoàng Gia, số 80A thành phố Đà Lạt

vào ngày 06 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 13-8-2011.

 

Họa phẩm Tượng mang nội dung chung: ngợi ca t́nh quê hương, t́nh bằng hữu thể hiện khát vọng ḥa b́nh cũng như ḷng tự tôn của dân tộc.

Sinh hoạt nghệ thuật này đă mang lại thích thú cho hàng ngàn dân tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, sau khi đóng đóng cửa, những tác phẩm sẽ được chuyển về:

 

Pḥng tranh Tự Do

số 53 Hồ Tùng Mậu quận 1 Sài G̣n

điện thoại (84-8)3821 0966 – Fax (84-8) 3821 8690

 

để trưng bày tiếp, từ  14-8-2011 đến 28-8-2011

 

giờ mở cửa từ 09:00 sáng đến 07:00 chiều (7ngày/tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhà văn Bửu Ư 4 tác giả tại pḥng tranh 80A NCT Đà Lạt

 

 

  Phm Văn Hng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Hoàng Trng Bân:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thân Trng Minh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đinh Cường: