CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng
quyến thuộc và thân hữu gần xa
Vợ, Mẹ và Bà chúng tôi là:

BÀ DOĂN QUỐC SỸ
Nhũ danh HOÀNG THỊ THẢO
Pháp danh DIỆU THẢO

Sinh ngày 05 tháng 5 năm 1925, tại Hà Nội
Đă măn phần vào lúc 17:00, ngày 08 tháng 9 năm 2011
nhằm ngày 11 tháng 8 năm Tân Măo
Tại Houston, Texas, USA
Hưởng thọ 86 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu (Forest Park)
12800 Westheimer, Houston TX 77077

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

Lễ nhập quan: 10:00 ngày Thứ Bảy, 10 tháng 9 năm 2011
Lễ thăm viếng 12:00 -20:00 Thứ Bẩy,10 tháng 9 năm 2011
12:00-20:00 Chủ Nhật, 11 tháng 9 năm 2011
Lễ hoả táng: 11:30 Thứ Hai,12 tháng 9 năm 2011
tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu (Forest Park)

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Chồng Doăn Quốc Sỹ
                            Em Doăn Thị Quư, Chồng Trần Quang Phong và các con, cháu
                           Trưởng nữ Doăn Ngọc Thanh, Chồng Vũ Mộng Giao và các con
                                                       Thứ Nữ Doăn Kim Khánh
                       Thứ Nữ Doăn Cẩm Liên, Chồng Nguyễn Đ́nh Hiếu và các con, cháu
                          Trưởng Nam Doăn Quốc Thái, Vợ Nguyễn Minh Hằng và các con
                              Thứ Nam Doăn Quốc Vinh, Vợ Nguyễn Minh Yên và các con
                                 Thứ Nam Doăn Quốc Hưng, Vợ Vũ Thái Hoà và các con
                            Thứ Nam Doăn Quốc Hiển, Vợ Tạ Xuân Ngọc Dung và các con
                                                       Thứ Nữ Doăn Thanh Hương

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
                                                              MIỄN CHẤP ĐIẾU

 

 

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Bà DOĂN QUỐC SỸ
Nhũ danh HOÀNG THỊ THẢO
Pháp danh DIỆU THẢO
là hiền thê của nhà văn DOĂN QUỐC SỸ
đă măn phần vào lúc 17 giờ 00, ngày 08 tháng 09 năm 2011
(nhằm ngày 11 tháng 8 năm Tân Măo)
tại Houston, Texas, USA.

Hưởng thọ 86 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng nhà văn DOĂN QUỐC SỸ và gia đ́nh, nguyện cầu hương linh của cụ bà HOÀNG THỊ THẢO sớm văng sanh miền tiên cảnh.

Thái Hạp, Thành Tôn, Hoàng Quy, Đặng Tiến, Nguyễn Hưng Quốc, Dương Kiền, Song Thao, Hoàng Xuân Sơn, Phan Ni Tấn, Hồ Đ́nh Nghiêm, Bắc Phong, Vĩnh Thọ, Cung Tích Biền, Nguyên Thạch, Trịnh Cung, Đinh Cường, Hoàng Trọng Bân, Hoàng Lộc, Trần Huiền Ân, Mang Viên Long, Trần Hoài Thư, Lâm Chương, Phan Kim Thịnh, Kỳ Điền, Trang Châu, Cao Thoại Châu, Phan Việt Thủy, Vĩnh Điện, Lữ Quỳnh, Nguyễn Kim Phượng, Vương Trùng Dương, Nguyễn Sao Mai, Song Vinh, Hân, Luân Hoán