Chia Bun

 

 

Nghệ sĩ Tô Kiều Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ái mộ bạn thơ văn bốn phương, ngậm ngùi tiễn đưa nghệ sáo trúc

Kiều Ngân, vừa thất lộc lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 10 năm 1012 tại Sài G̣n.

Được biết, người ra đi tên thật Mộng Ngân, sinh năm 1926 tại Huế. Giọng sáo

của ông từng xuất hiện thường xuyên trong các chương tŕnh Ban Tao Đàn, Thi Nhạc Giao Duyên trên đài phát thanh Sài G̣n.

Lễ động quan, hoả táng thực hiện lúc 9 giờ ngày 22-10-2012 tại Hoà Hưng Sài Sài G̣n.

 

Thành Kính Tiễn Đưa Phân Ưu

 

Hạ Đ́nh Nguyên, Song Thao, MHHoàiLinhPhương, Lưu Nguyễn, Hoàng Xuân Sơn, Bắc Phong, Hân, Vĩnh Điện, Vĩnh Thọ, Phạm Phú Minh, Thái Hạp, Thành Tôn, Trần Yên Ḥa, Kỳ Điền, Hồ Đ́nh Nghiêm, Nguyễn Lệ Uyên, Thiếu Khanh, Mang Viên Long, Luân Hoán