Tin Bun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận tin từ Gia Nguyễn, chị Nguyễn Thị Sáu

phu nhân của nhà thơ Uyên Đ́nh Ba,

hiệnViệt Nam, 

vừa bất ngờ qua đời lúc  5giờ 40 ngày 11-9-2014,

thọ 66 tuổi.

Kính tin cùng bạn thơ khắp nơi.

 

Thành thật chia buồn cùng bạn thơ Uyên gia đ́nh.

Kính tiễn đưa vong linh chị sớm siêu thoát.

 

Đặng Tiến - Thiếu Khanh – Cao Hữu Diên - Nguyễn Vy Khanh

Nguyên Minh - Huỳnh Nhật Tấn - Nguyễn Nhă Tiên

Phương TấnXuân Thao Văn Trung - Hạ Đ́nh Thao

Đoàn Huy GiaoĐynh Trầm Ca - Nguyễn Nho Khiêm

Nguyễn Đông Giang - Trần Kiều Uyên - Trần Văn Tùng

Nguyễn Văn Gia - Nguyễn Đốc - Trần Thiên Thị - Hồ Trung

Tiểu YếnHoàng Hạnh - Huỳnh Tấn Thưởng Hải

Nguyễn Văn Nho - Đặng ToànBùi Công Dung

Trần Từ Dung - Phạm Ngọc Nguyên ThạchThành Tôn  

Hoàng LộcThái HạpHoàng QuyKhải Minh – Hoàng Lộc

HânLuân Hoán