Nhà văn Phùng Nguyễn và trang web văn chương không biên giới
Một địa chỉ sinh hoạt văn học mới 
dành cho mọi sinh hoạt văn chương không phân biệt xu hướng với tên Da Màu, được nhà văn Phùng Nguyễn chăm sóc với đông đảo những cây bút ngoài và trong Việt Nam tham gia. Bao gồm những chủ đề Ngôn Ngữ, Văn Hóa, Phái Tính, Tín Ngưỡng, Màu Da… Mời bạn đọc ghé thăm.Chìa khóa dành cho bạn: http://damau.org
ban biên tập:
Đặng Thơ THơ
Đỗ Lê Anh Đào
Thường Quán