Đêm Thơ Nhạc Tưởng Nhớ

Nhà Thơ Đặng Ngọc Khoa

 

         

Nhóm sinh hoạt văn học nghệ thuật gồm Trần Đ́nh Nghĩa,

Đông Tŕnh, Công Dũng, Trần Quế Sơn, Đ́nh Thậm, Lê Sơn,

Thúy Liễu, Kim Loan, Thu Vàng, Uyên Hà, Nguyễn Văn Nho,

Nguyễn Văn Du, Hạnh Mơ và nhiều thân hữu khác đă cộng tác

với Hội Nhà Văn thành phố Đà Nẵng,  Nhà Văn Hóa Lao Động

Đà Nẵng, ACE Thiện Văn

         

Để tổ chức một đêm tưởng nhớ và ra mắt thi phẩm ĐA MANG

của nhà thơ trẻ vừa thất lộc ĐẶNG NGỌC KHOA (1957 – 12/2009)

        

Buổi sinh hoạt sẽ diễn ra

lúc 19 giờ 30 ngày 17 tháng 01 năm 2010

tại Nhà Văn Hóa Lao Động Thành Phố,

(nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố Đà Nẵng)

        

Trong dịp này, ngoài trích diễn thơ nhạc của cố thi sĩ Đặng Ngọc Khoa,

nhóm tổ chức c̣n phát một số học bỗng cho học sinh nghèo.

 

(ghi theo điện thư của Uyên Hà)