Tranh Sơn Du

Ca Ha Sĩ: Hoàng Vinh

----------

tổ chức tại Việt Herald

14861 Moran st, Westminster Ca 92683

Khai Mạc

Vào lúc 11:00 am ngày 10 tháng 9- 2011

triển lăm đến hết ngày 16 -09-2011

 

Sách Hội Họa Hoàng Vinh,được các tiệm sách lớn

của Mỹ, bán đến các Thư Viện trên thế Giới.

Artist Hoang Vinh

Graduate of the National Institute of Fine Arts, Hue, Vietnam Teacher of Painting

Member-Pacific Palisades Art Association& Los Angeles art ass.

First Place, Rotary International, Pacific Palisades, CA 1988

Honorable Mention, Pacific Art Guild, Westchester, CA 1990

Third Place, Artists Guild, Torrance, CA 1991

PAINTINGS EXHIBITED

1967-1974 Saigon, Vietnam

1973 Paris, France

1975 Culver City, CA

1976 Library, Pacific Palisades, CA

1978 Library, Culver City, CA

1979 Library, Inglewood, CA

1981 Civic Center, Los Angeles, CA

1982 Finer Art Gallery, Santa Monica, CA

1983 Finer Art Gallery Pasadena, CA

1984 Southern California Contemporary Art Gallery

1985 Convention Center, Los Angeles, CA

1986 University of southern California, LA, CA

1988 Rotary International, Pacific Palisades, CA

1989 Library, Santa Monica, CA

1992 Library, Torrance, CA

1995 North light Gallery, West LA, CA

1999 Finer Art, North Hollywood, CA

2004 Finer Art, Westwood LA, CA

2007 Viet Bao Gallery Westminster, CA

E-mail: artisthoangvinh@hotmail.com

TeL: (714) 840-8134