Pht hnh sch tưởng nhớ

nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

 

 

 

Trung Tm Nghin Cứu Quốc Hội, trụ sở tại 72 Trần Quốc Toản,

quận 3 - Si Gn v số 9 Nguyễn Đinh Chiểu - H Nội,

đ ấn hnh v phổ biến rộng ri tc phẩm:

 

Tưởng Nhớ Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ

(gồm nhiều người viết)

 

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, sinh năm 1930 tại Đập Đ, An Nhơn Bnh Định

trưởng thnh v dạy học tại miền Nam Việt Nam. ng l một ti hoa với

dng nhạc thắm thiết tnh yu thương chn tnh dnh cho con người v

qu hương qua nhiều ca khc, tiu biểu như Bng Mt, Bng Hồng Ci o,

Tc My, o Lụa Vng, Trăng Tn Bn H Phố, Nắng Ln Xm Ngho,

Đưa Em Về Qu Hương... v nhiều tuyển tập nhạc, kịch nhạc, một thời phổ biến

rộng ri trong giới sinh vin, tr thức Si Gn. ng qua đời ngy 16-01- 2009

tại Si Gn.

Tuyển tập tưởng nhớ Phạm Thế Mỹ do nh xuất bản Văn Học ấn hnh

v phổ biến, nhn dịp giỗ đầu của cố nhạc sĩ đất Bnh Định.