Phòng Tranh của họa sĩ Nguyễn Tấn Công
Gallery Tự Do số 53 đường Hồ Tùng Mậu #1 điện thoại 84-8 8210.966
Đang trưng bày một số tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Tấn Công (sinh năm 1966 tại Bình Dương)
mời bạn yêu thích hội họa ghé thăm: 
http://tudoart.com