Pḥng tranh Họa sĩ Đinh Cường

Họa sĩ Đinh Cường sẽ mở cửa pḥng tranh với những họa phẩm mới nhất của ông tại

                          Lạc Việt Gallery,

số 5179 Lee Highway Arlington VA 22207 USA

Điện thoại 703.532.4350  -  Fax: 703.532.4303

Email: lacvietgallery@aol.com

Web: www.lacvietgallery.com

 

 

giờ mở cửa:

                                                            Ngày 18 tháng 11 năm 2006 từ 2 giờ chiều đến  7 giờ chiều

                                                            Ngày 19 tháng 11 năm 2006 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

 

                                                                               Mời khách yêu hội họa ghé thăm