Họa sĩ Ngô Thị Thùy Duyên

sinh năm 1981 tại Hội An Quảng Nam,

tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ thuật Huế

cho triển lăm một số họa phẩm tại

Tự Do Gallery,

 

 

số 53 Hồ Tùng Mậu,

quận 1, Sài G̣n

từ 10 giờ sáng ngày 15 - 7 - 2007

đến hết ngày 26 - 7 – 2007