Thông báo về GIẢI VĂN THƠ LẠC VIỆT

 

Văn Thơ Lạc Việt : Thông cáo thi văn thơ Giải Văn Thơ Lạc Việt.
 

 

 

 

 

 

Nhằm mục đích bảo tồn phát triển văn học dân tộc nơi hải ngọai, đồng thời cũng nhằm khuyến khích tinh thần sáng tác của mọi tầng lớp người Việt yêu thích văn thơ. sở Văn Thơ Lạc Việt xin trân trọng thông báo đến đến quư vị, cuộc thi văn thơ của Sở Văn Thơ Lạc Việt lấy tên Giải Văn Thơ Lạc Việt.

 

1. Nội dung:

 

Tên giải thi Giải Văn Thơ Lạc Việt.

Không hạn chế đề tài. Nhưng ưu tiên những tác phẩm viết về: Quê hương, những gương chiến đấu, hy sinh của chiến Việt Nam Cộng Ḥa, những người chính trị ( H.O), những đồng bào vượt biển đi t́m tự do, người dân đang khốn khó dưới chế độ dộc tài, hội bất công trong nước.

Chấp nhận mọi phong cách sáng tác truyền thống hay hiện đại, khuyến khích các t́m ṭi, thể nghiệm, khám phá nghệ thuật mới, lành mạnh.

Không chấp nhận các bài viết đề cao hoặc tuyên truyền cho Cộng Sản.

 

2. Điều kiện dự thi:

 

Tất cả các mọi người Việt đều quyền dự thi. Một người thể dự thi cả hai bộ môn Thơ Văn.

Về Văn mỗi người được gửi hai truyện ngắn tối đa năm trang đánh máy.

Về Thơ mỗi người được gửi tối đa năm bài thơ mỗi bài không dài quá 25 câu.

Tác phẩm dự thi chưa hề công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Trong thời gian cuộc thi diễn ra, các tác phẩm dự thi không được công bố trên các tuyển tập, tuyển chọn. Trừ trường hợp tác giả dự thi đề nghị được rút tác phẩm khỏi cuộc thi. Bản thảo được đánh máy ràng, Font chữ Việt Nam dưới dạng Unicode - 12 không tŕnh bày khác lạ.

Chúng tôi không nhận bài viết tay hoặc bài đánh máy trên giấy không kèm theo dĩa. Bài gửi về xin ghi kèm địa chỉ, email, số điện thoại để tiện việc liên lạc.
Các tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên các báo Việt ngữ đọc trên chương tŕnh phát thanh Văn Thơ Lạc Việt hằng tuần. Tác giả giữ bản quyền. Ban tổ chức không trả lại bản thảo. Những tác phẩm trúng giải hoặc không trúng giải cũng sẽ được dự trù in trên Tuyển Tập Đặc Biệt của Văn Thơ Lạc Việt sẽ thông báo sau.

 

3. Giải thưởng:

 

Giải nhất, nh́, ba, các giải khuyến khích.

Giá trị giải thưởng cho mỗi bộ môn như sau:

Giải Nhất   $500.00

Giải Nh́     $300.00

Giải Ba      $200.00
3 Giải Khuyến Khích, mỗi giải $100.00

Giải thưởng bằng hiện kim hoặc thể nhiều hơn nếu thêm bảo trợ.


4. Thời gian:


Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ tháng 5 năm 2010, hạn cuối cùng ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Công Bố kết quả 1 tháng 1 năm 2011

Trao giải thưởng vào đầu xuân Tân Măo. 

 

5- Gửi Tác Phẩm:

 

Tác phẩm dự thi ghi Truyện ngắn dự thi hoặc Thơ dự thi gửi về :

 

sở Văn Thơ Lạc Việt

1257 Runshaw Place,

San Jose CA 95121

 

hoặc

 

Chinh Nguyên

640 Rettus Ct.

San Jose, CA 95111.

 

hoặc qua địa chỉ email:

 

vantholacviet@yahoo.com (nếutruyện ngắn),

 

cosovantholacviet@yahoo.com (nếuthơ).

 

 

Phần lịch ngắn gọn, xin gửi cùng E-Mail trên một trang riêng biệt. Nhớ ghi tên các tác phẩm dự thi dưới phần lịch.

 

Ban Tổ Chức dành quyền loại bỏ những tác phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, ca tụng Cộng Sản hoặc gây chia rẽ hận thù:

 

Các thành viên Ban Điều Hành Sở Văn Thơ Lạc Việt không được dự thi.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với các đ/c điện thư nêu trên hay gọi:

Đông Anh (408) 896-0158.

hoặc

Chinh Nguyên (408)279-2532