Tin triển lm

 

Một cuộc triển lm gy quỉ cứu trợ bo lụt

miền Trung Việt Nam, c tn

 

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

 

sẽ được mở cửa trong hai ngy

21 v 22 thng 11 năm 2009

vo lc 10 giờ sng đến su giờ chiều

tại Hội trường VIỆT BO

 

14841 đường Moran St.

Westminster CA 92683 USA

(điện thoại: 714-251.9805 hoặc 714-514.7045)

 

Cuộc triển lm sẽ trưng by tranh v tượng

của cc hoạ sĩ:

L Thị Thu Huệ

L Thy Vinh

Nguỹn Văn Bảy

LươngTrường Thọ

Dương Ngọc Sum

Đặng Quang Minh

Hồ Thnh Cung

L Quốc Anh

 

Knh mời giới yu nghệ thuật

cùng những đồng hương c lng

đến tham dự