MỜI TM ĐỌC:

 

Đinh Cường | Đi Vo Ci To Hnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l một tc phẩm văn xui của họa Đinh Cường,

sch dy 160 giấy trắng đẹp, gồm những bi giới thiệu,

nhận định về một số họa cng họa phẩm của

mỗi tc giả được chọn. (Cc họa phẩm in mu mỹ thuật).

 

Nội Dung:

 

- L Phổ, những đo hoa hi từ giấc chim bao. đi km:

ảnh chụp họa , tranh thiếu nữ (sơn dầu, 1931),

tranh lụa Đức Mẹ v Hi Đồng,

tranh Thiếu nữ v Hoa Lan, (sơn dầu 1938),

ảnh gia đnh L Phổ tại Si gn 1953,

ảnh L Phổ v Paulette tại restaurant La Coipole, Paris 1993,

tranh Thiếu nữ v Hoa, (sơn dầu).

 

- Tưởng nhớ họa L Văn Đệ, đi km:

chn dung L Văn Đệ, tranh: Cảnh miền qu ở ,

(pochade trn bố 1933), ba một cuốn sch viết về L Văn Đệ,

tranh lụa Nắng H, ảnh chụp gio L Văn Đệ

v sinh vin Trương Thị Thịnh.

 

- Thế giới trẻ thơ v lễ hội trong tranh Mai Thứ, đi km:

ảnh chụp Mai Thứ trong xưởng vẽ tại Vanves, Php, 1964,

cc họa phẩm: Khấn Vi, Cc Em Đang Cng Xem Tranh,

Trong Gia Đnh, Bng Vng.

 

 

- Nguyễn Gia Tr: Người họa đ nhn ra khả năng

kỳ diệu của sơn mi, đi km:

Chn dung Nguyễn Gia Tr, ảnh Như Phong, Nguyễn Gia Tr,

L Ngộ Chu, Nguyễn Gia Tr tự họa,

tranh thiếu nữ (bằng ch than 1943),

tranh sơn mi Cha Bch Mn,

 

 

- Tn Thất Đo, họa bậc thầy của Huế,

tranh đậm tnh ni Ngự sng Hương, đi km:

chn dung Tn Thất Đo, ảnh Mai Trung Thứ, Tn Thất Đo,

Viễn Đệ tại Huế 1962, họa phẩm sơn dầu Thiếu Nữ,

họa phẩm sơn dầu Bến Sng, họa phẩm lụa Đn Tranh

 

 

-Nhớ về một kỷ niệm nhn ngy sinh 100 năm

Nguyễn Đỗ Cung, đi km:

chn dung Nguyễn Đỗ Cung, Đinh Cường vẽ Nguyễn Đỗ Cung,

ảnh ba tập văn họa Kỷ niện Nguyễn Du, Nguyễn Đỗ Cung trnh by,

họa bản Từ Hải khắc gỗ, 1941,

 

 

- Nh điu khắc Điềm Phng Thị, đi km:

ảnh chụp Điềm Phng Thị đang sng tc 1967, cc tượng: Mẹ Con,

Cha Ti, ảnh chụp ĐPT v Nguyễn Trung, Đinh Cường.

 

 

- Họa Trương Thị Thịnh tấm gương phụng hiến

cho nghệ thuật, đi km:

chn dung Trương Thị Thịnh, cc họa phẩm: Duyn Dng, (sơn dầu),

Bến Thuyền, (sơn dầu), ảnh chụp họa Nguyễn Tr Minh,

tranh sơn dầu Họp Chợ của Nguyễn Tr Minh,

tranh sơn dầu của Nguyễn Tr Minh Quang, ảnh chụp Đinh Cường

v Trương Thị Thịnh tại caf San Francisco,

 

- Tạ Tỵ, người họa lun ưu về những ci mới, đi km:

ảnh Tạ Tỵ tại Si Gn năm 1955, ảnh Tạ Tỵ năm 2000 tại California,

ảnh TT v Đinh Cường, cc họa phẩm: Nhớ H Nội, 1947,

Những Mảnh Đời Tỵ Nạn, (sơn dầu 2000),

 

 

- Văn Đen, tiếng cầm trong chiều t v mu nu đất buồn đi km:

ảnh chụp Văn Đen năm 1970, cc họa phẩm sơn dầu: Thổi Chai,

Tam Nhn Ẩm Tửu, Cnh Đồng Qu.

 

- Nguyễn Văn Phương, lễ hội như một nơi hoi nhớ, đi km:

ảnh chụp NVP đang vẽ, Đinh Cường v Nguyễn Văn Phương,

cc họa phẩm: Chợ Lụa (sơn dầu), Chợ Hoa, sơn dầu.

 

 

- V Đnh, tổ chim trn bờ biển, đi km:

ảnh chụp V Đnh năm 1971, ảnh chụp V Đnh,

Đinh Trường Chinh (con trai ĐC), Đinh Cường năm 1990,

cc họa phẩm: Sen (khắc gỗ), Tổ Chim Trn Bờ Biển (mu nước),

Bở Biển (mu nước)

 

 

- Về trong phố xưa, Bi Xun Phi, đi km

ảnh chụp Bi Xun Phi k tặng Đinh Cường, cc họa phẩm: Phố (sơn dầu),

Tỉnh Vật Đậu Đỏ (sơn dầu), Thiếu Nữ (phc thảo), Đinh Cường (bản vẽ BXP)

 

- Thi Tuấn, cội nguồn. đi km:

ảnh chụp Thi Tuấn 1998, Thi Tuấn cng vợ v 2 chu đầu lngThanh Ho,

Thi Tuấn tại phng triển lm ta đại sứ Php tại Washington;

cc họa phẩm: Thiếu nữ v hoa (sơn dầu), Khăn Qung (sơn dầu 1992), Phc Thảo,

 

- Duy Thanh, tri tim đang cười, đi km:

ảnh chụp Duy Thanh thng 5-2015, Đinh Cường, Duy Thanh Thi Tuấn

Ngọc Dũng tại triển lm Duy Thanh, Virginia 1997; cc họa phẩm: Thiếu Nữ (sơn dầu),

Mu Sắc (acrylic), Phng Bt, Phc Thảo.

 

 

- Họa Ngọc Dũng v sao rơi vo bất tận. đi km:

ảnh chụp Ngọc Dũng tại Si Gn 1960; tranh: Thiếu nữ (minh hoạ), Chn Dung (sơn dầu),

Phc thảo thiếu nữ,

 

Sch do nh xuất bản Văn Mới tại California xuất bản. Bi mỏng c ba bọc,

in lời giới thiệu của nh thơ Chn Phương mặt lưng. Lời giới thiệu ngắn của Thi B Vn

cũng được in ở ba bọc ny (phần gấp vo).

 

ghi ch: sch Đinh Cường k tặng LH, khng ghi ngy, trong thng 8-2015-

Đy l cuốn sch được gi kỷ nhất do bưu điện chuyển. Cảm ơn bạn vng.