Tin Vui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một tin vui từ nhà văn Nguyễn Lệ Uyên:

Ông Đoàn Văn Hùng (NLQ) Nguyễn Thị Hoa (Phú Yên)

cùng ông Nguyễn Văn Phố, Thị Sâm (DăkLăk)

Sẽ làm lễ cưới cho hai bạn trẻ:

 

Đoàn Việt Minh Hải (gái út)

Nguyễn Công Nguyên (trai trưởng)

 

vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2011

(nhằm ngày 17 tháng 11 Tân Măo)

 

Xin chia vui cùng quí gia đ́nh, chúc hai cháu Hạng Phúc

xin thông tin cùng bạn hữu

 

Vuông Chiếu Luân Hoán

 

 

 

Tin Trin Lăm Tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pḥng tranh TỰ DO

số 53 đường Hồ Tùng Mậu quận 1

S A I  G O N

sẽ khai mạc pḥng tranh của họa

ĐÀO TRỌNG LƯU

(sinh năm 1942)

 

NHỊP ĐIỆU & CHƠI

 

từ 15-11 đến 28-11-2011

kính mời giới yêu hội họa

ghé thưởng ngoạn

 

 

Tin Sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản NHÂN ẢNH

vừa phát hành rộng răi tạn nhiều quốc gia

tác phẩm:

 

PHIM 10

của nhà văn SONG THAO

sách dày 400 trang

giá 25 Mỹ Kim hoặc 25 Gia Kim

liên lạc:

Tạ Trung Sơn

7805 Claire Fauteux # 1

Montreal PQ  H1H 5B6 Canada

 

điện thoại: 514-354.5338

email: tatrungson@hotmail.com