Nhà văn Nguyễn Văn Xuân và trận băo Con Voi (xangsane)

Nhà văn Nguyễn Văn Xuân tác giả các tác phẩm: Băo Rừng (tiểu thuyết,1957 ), Dịch Cát (truyện ngắn 1959) Khi Những Lưu Dân Trở Lại (biên khảo, 1967), Phong Trào Duy Tân (biên khảo, 1969), Chinh Phụ Ngâm Diễn âm Tân Khúc (khảo lục) Tuyển Tập Nguyễn Văn Xuân (2002), Kỳ Nữ Họ Tống (tiểu thuyết, 2003)… hiện cư ngụ tại Đà Nẵng. Trong cơn băo Xangsane (Con voi) vừa qua, ngôi nhà ông cư ngụ bị tàn phá, thiệt hại rất nặng , Ở vào tuổi trên 85, đây là một biến cố, một tai nạn rất trầm trọng với một người viết văn vốn khiêm nhường về tài chánh. Nhà văn Nguyễn Văn Xuân c̣n là một học giả, một nhà giáo. Học tṛ cũ, thân hữu muốn biết thêm tin tức có thể liên lạc về:

                      Đinh Cường:       Cuongnhung@aol.com

                      Đặng Tiến:          dangtien@wanadoo.fr

                      Luân Hoán:         lebao_hoang@yahoo.com