Tin Bun

 

 

 

          Thành thật chia buồn cùng nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, nguyên chủ bút tạp chí Phố Văn, trước sự ra đi của Trương Thị Dung, phu nhân của nhà thơ,  vào ngày 25-12-2011 tại Dallas Texas USA, hưởng thọ 71 tuổi.

          Thành kính cầu nguyện người quá cố sớm siêu thoát

 

           Luân Hoán bạn văn Vuông Chiếu

 

 

 

         

 

           Thành kính tiễn đưa vong linh Niệm, nhủ danh Đoàn Thị Xin, pháp danh, Tam Thi, thân mẫu của hai nhà thơ T́nh, Ư, đă thất lộc vào ngày 17-12-2011 tại Đà Nẵng. Thọ tṛn 100 tuổi.

 

           Luân Hoán bạn văn Vuông Chiếu