Chia Buồn

 

 

 

 

Nhận tin không vui từ nhạc Vĩnh Điện:

Chị Maria Nguyễn Thị Huệ

(phu nhân nhạc Vĩnh Điện)

vừa qua đời ngày hôm nay, 16 tháng 3 năm 2016

tại Hoa Kỳ; thọ 73.

 

Cung kính tiễn chị về nước Chúa.

Thành thật chia buồn cùng bạn Vĩnh Điện

các cháu.

 

Vĩnh Thọ - Thành Tôn - Hoàng Lộc - Thái Hạp -

Lưu Nguyễn - Song ThaoHạ Quốc Huy

Hân - Luân Hoán