Chia Bun

 

 

Thành kính tiễn đưa nhạc Phạm Duy

(Phạm Duy Cẩn) về cơi vĩnh hằng,

từ lúc 14giờ 30 ngày 27 tháng 01-2013

tại Sài G̣n. (thọ 93 tuổi).

Thành thật chia buồn cùng gia đ́nh.

 

Luân Hoán, Cao Thoi Châu

Trn Vn L, Vĩnh Đin