CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kito Phục Sinh,

Gia đ́nh chúng tôi kính báo đến Đức Ông Tổng Đại Diện,

Quí Linh mục, Tu nam nữ, quí thân bằng quyến thuộc

Bạn hữu xa gần:

Chồng, Cha của chúng tôi : NGÔ THANH TÂM

Sinh ngày 25 tháng tám năm 1939 tại Nam Định Việt- Nam

Đă  được Chúa gọi về vào ngày 09 tháng năm 2015 

vào lúc 18 giờ tại Oslo- Nauy.

Hưởng thọ 76 tuổi

                     TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

·      Nghi thức viếng xác xác vào thứ bảy ngày 11 tháng

vào lúc 13 giờ tại Ahus kapell gần akutt avd

do Đức Ông Tổng Đại Diện chủ sự

·      Đọc kinh cầu cho Giuse tại Thánh Đường St. Magnus

vào lúc 18.30.

·      Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại Thánh Đường St. Magnus,

Lillestrom vào ngày thứ bảy ngày 18 tháng 2015 vào lúc 10 giờ.

Cáo phó này thay thế thiệp tang

(xin miễn phúng điếu ṿng hoa)

Vợ: Quả phụ Ngô Thanh Tâm nhũ danh Nguyễn thị Khánh

Các con: Ngô Thanh Tiêu Dao

              Ngô Thanh Như Thủy