Chia Buồn

Cùng Gia Đ́nh

Thầy Trần Đại Tăng

 

 

 

 

Chúng tôi vừa nhận được tin:

 

giáo Trần Đại Tăng, người thầy dạy toán

trung học nhị cấp cho hầu hết các

trường trung học cấp hai tại Đà Nẵng

cũng nhà thơ Trần Hoan Trinh,

tác giả nhiều thi phẩm

đă xuất bản, phổ biến rộng răi.

 

Thầy vừa qua đời

lúc 14 giờ 25 ngày 06 tháng 8 năm 2015

(nhằm ngày 22 tháng 6 Ất Mùi, hưởng thọ 79 tuổi).

Xin tin cùng các bạn cựu học sinh,

đồng hương Huế, Đà Nẵng.

 

Cung kính tiễn Thầy lên đường

thong dong như thơ.

Thành thật chia buồn cùng Trần Đại Tăng,

Quí Phẩm gia đ́nh.

 

Châu Văn Tùng, Nguyễn Văn Pháp,

Nguyễn Hữu Nuối (Lam Hồ),

Ngọc Châu (Luân Hoán), Nguyễn Phụng,

Trần Công Viên, Văn Phương,

Phan Quảng, Nguyễn Văn Thơ (Tuyền Linh),

Trần Hữu Chí, Tán Giản, Nguyễn Văn Xuân,

Phạm Ngọc Niên, Hân, Phạm Thịnh

Trần Đ́nh Thanh Lam, Trần Gia Phụng, Đan Thanh,

Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Thúy Sơn, Minh Mộng,

Nguyễn Giơ, Linda Ha, Nguyễn Giao Thủy, Hieu Hieu,

Ngọc Quỳnh, Liem Luong, Dạ Tịnh, Hưng Nông,

Tuyết Tuy Ḥa, Hào Nguyễn, Trần Trọng San, Nguyễn Sinh,

Hạ Đ́nh Thao, Viên Chinh, Quang Trung Đinh, Sỹ Liêm,

Trấn Ái Cầm, Trần Thị Hoàng Lan, Cham Khaly, Đặng Châu Long,

Quang Khiêm, Hồng Khanh, Hoàng Tâm Thuyết,

Hồ Chí Bửu, Trần Quang Lộc, Đặng Hiền, Nguyễn Thanh,

ChiTheThoi, Đia Mac, Phạm Xuân Nương, Nguyễn Ái Nghĩa,

Ngọc Ngọc, Hong Ho, Thi Thu ThuyVu, Nguyễn Tri Man, Thy Liên,

Hoàng Bích Quân, Trần Hữu Hội, Nguyễn Thành, Ngọc Mai,

Hao Nguyen, Vĩnh Tài, Đỗ Dương Quang