Thành Kính

báo tin:

 

quả phụ Đại Huỳnh Hữu Ban

nhũ danh Nguyễn thị Hớn - Pháp danh Chơn Như

cựu giáo chức VNCH tại Sài G̣n

thân mẫu nhà thơ MH Hoài Linh Phương

 

đă qua đời ngày 18-7-2016 (rằm tháng 6 Bính Thân)

thọ 89 tuổi.

tại Hoa Kỳ.

 

Thành thật chia buồn cùng gia đ́nh chị MH Hoài Linh Phương.

Cung kính tiễn đưa linh hồn người quá cố an nhàn miền cực lạc.

 

Luân Hoán - Hân

các bạn Vuông Chiếu