Tin Sách Mới:

 

Nhà thơ Phạm Cao Hoàng vừa được nhà xuất bản Thư Ấn Quán

ấn hành một thi phẩm mới, xin vui vẻ giới thiệu cùng các bạn:

 

 

 

ĐẤT C̉N THƠM MĂI MÙI HƯƠNG

 

Thơ Phạm Cao Hoàng

 

https://3.bp.blogspot.com/-lxrdYYC924w/VXix7NRb95I/AAAAAAAAf_g/R2bV_zf2E6M/s640/1.jpg

 

Nhà xuất bản Thư Ấn Quán

Tháng 6.2015

B́a: Đinh Cường

Phụ bản: Đinh Cường & Nguyễn Trọng Khôi

Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp

Tựa: Phạm Văn Nhàn

Các bạn muốn sách, vui ḷng liên lạc

với Mrs. Cúc Hoa qua địa chỉ email:

 

hoatruong206@yahoo.com