Tin Sách

 

 

nhà xuất bản NHÂN ẢNH

San José, California

USA

 

vừa cho phát hành:

 

1.   thi phẩm SÔNG. TIỄN CHÂN ĐI

của nhà thơ Triều Hoa Đại hiệnHoa Kỳ

sách dày 160 trang.

Triều Hoa Đại, tên thật Đỗ Xuân Nho,

cựu quan VNCH (Khóa 21 Bộ Binh Thủ Đức).

Ông đă bài trên nhiều tạp chí văn học trước sau 1975.

Tập Sông. Tiễn Chân Đi tác phẩm thứ sáu,

nhà thơ gởi đến bạn đọc

 

 

 

 

2.   THEO GÓT THƠ

tản mạn về thơ của Khánh Quân,

một bút hiệu khác của Luân Hoán

sách dày 422 trang gồm 18 bài viết về thơ

của 18 nhà thơ gốc Quảng Nam.

tranh b́a Đinh Cường, Hân tŕnh bày.

 

 

 

mọi liên lạc xin gọi nhà xuất bản

(408) 833-6443

điện thư:

han.le3359@gmail.com