MEKONG D̉NG SÔNG NGHẼN MẠCH

được xuất bản phát hành trong nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Giấy Vụn vừa in xong cuốn sự Mekong Ḍng Sông Nghẽn Mạch của Ngô Thế Vinh, cũng tác giả cuốn dữ kiện tiểu thuyết Cửu Long Cạn Ḍng Biển Đông Dậy Sóng xuất bản năm 2000; cả 2 tác phẩm nội dung cùng thể hiện mối quan tâm về các nan đề môi sinh phát triển trong toàn lưu vực Sông Mekong Đồng Bằng Sông Cửu Long. MKDSNM được phát hành vào một thời điểm rất ư nghĩa, ngay sau Hội nghị Thượng Đỉnh Mekong II / MRC Summit II vừa diễn ra tại Thành Phố Sài G̣n ngày 5 tháng 4, 2014. Hội nghị này đă được giới quan sát quốc tế các nhà hoạt động môi sinh đánh giá như một thất bại về phía Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ sự phát triển bền vững hệ sinh thái Sông Mekong, ĐBSCL, cũng mạch sống của ngót 70 triệu dân sống trong lưu vực. Tưởng cũng nên nói thêm, Giấy Vụn một nhà xuất bản vỉa ngoài luồnghoạt động không giấy phép, do hai nhà thơ trẻ Bùi Chát Đợi thuộc nhóm Mở Miệng chủ trương. Cũng như với hơn 40 tựa sách của Giấy Vụn đă xuất bản, sách MKDSNM chủ yếu được phát hành chuyền tay, không bán cũng không trong các nhà sách.