Lư Đợi

Giấy Vụn tham gia Đại hội xuất bản Quốc tế.

 

          Hiệp hội Những nhà xuất bản Quốc tế (IPA - The International Publishers Association) là một liên đoàn công nghiệp quốc tế đại diện cho mọi khía cạnh của sách và những sưu khảo có liên quan. Thiết lập vào năm 1896, IPA làm sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ xuất bản, để nâng cao ư thức cho giới xuất bản như một động lực hỗ trợ cho phát triển kinh tế, văn hoá và chính trị. Trên khắp thế giới IPA tích cực đấu tranh chống lại sự kiểm duyệt và đẩy mạnh bản quyền, xoá nạn mù chữ và tự do xuất bản. IPA là một hiệp hội công nghiệp với một sự uỷ nhiệm về nhân quyền.

 

Hiệp hội những nhà xuất bản Quốc tế (IPA) đang mời những nhà xuất bản từ ṿng quanh thế giới để kết nối với Đại hội lần thứ 28 (28th IPA Publishers Congress in Seoul) của tổ chức này ở Seoul từ 12 cho đến 15 tháng 5 năm 2008. Được đăng cai tổ chức bởi Hiệp hội những nhà xuất bản Triều Tiên, đại hội sẽ đề xuất một sự thấu hiểu các vướng mắc trong xuất bản; và cả cái nh́n vào Triều Tiên từ những khuynh hướng xuất bản trong châu Á và ở xa hơn nữa.

 

Tham dự đại hội kỳ này có những tên tuổi nổi tiếng như Orhan Pamuk (Nobel Văn học 2006), Yoshinobu Noma (Phó chủ tịch Bộ xuất bản Nhật bản), Sheila Copps (Nguyên Phó Thủ tướng Canada), Eugene Schoulgin (Thư kư Hội văn bút Quốc tế), Christopher Hudson (Nhà bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA),…, và nhiều tên tuổi lừng lẫy khác.

 

Tham dự đại hội này, Bùi Chát (Đại diện của Nxb Giấy Vụn, Việt Nam) sẽ nói về các vấn đề chung của xuất bản ở Việt Nam như: kiểm duyệt, giấy phép, tự do in ấn, tự do xuất bản, các văn bản pháp luật liên quan đến xuất bản, và cả thực tế ứng dụng của nó… Qua đây, anh cũng tŕnh bày thêm về nhu cầu tự do xuất bản bằng cách nói thêm về một vài nhà xuất bản “tự phát”, không thông qua giấy phép, xuất hiện trong thời gian gần đây.

 

Chi tiết của chương tŕnh đại hội, xem tại đây:

http://www.ipa2008seoul.org/eng/program_pro.php?main=3&sub=1

 

Thêm thông tin khác, có thể xem tại: www.internationalpublishers.org

hoặc tại: www.ipa 2008seoul.org

 

(tin từ nhà thơ Lư Đợi, Việt Nam)